Narcis și fiul lui, Gură de Aur, au plecat

Ion Longin Popescu
Ocupați cu scandalurile politice, cu Oltchim și DD, am uitat să privim pe fereastră, să vedem sosirea toam­nei. Iar când vine toamna, suntem mai bogați în roa­de și peisaje ruginii, dar mai săraci în... țipăt de păsări.

Ne pleacă mai mult de jumătate din efectivul de zbură­toa­re ale patriei, pădurile ră­mân mai tăcute, văile și câmpiile pustiite, cerul și pământul mai triste. Specia studiată în mod special de ornitologii români este ac­vila țipătoare mică, o capodoperă a naturii. În cadrul proiectului euro­pean LIFE, Societatea Ornito­lo­gică Română (SOR), Agen­ția Regională de Mediu Sibiu și Asociația pentru Pro­tecția Păsărilor și a Naturii "Gru­pul Milvus” au mon­tat dispozitive GPS, de urmărire prin satelit, și au realizat, pentru prima dată în România, un... reportaj de călătorie uluitor. Iată-l pe Narcis, tatăl lui Gură de Aur, care și-a luat zborul în data de 14 septem­brie. Odată cu el a plecat și Darazska, cel de-al doilea mascul adult aflat în studiu. Pe spatele lor sunt prinse dispozitive nu foarte grele (45 de grame), transformân­du-i în niște cobai ai științei. Cele două păsări au trecut Munții Carpați în drum spre Africa și se află în aceste zile deasupra Siriei. Bunget, o altă acvilă urmărită cu ajutorul unui transmi­ță­tor satelitar, a plecat de lângă Dejani, fiind ultima pasăre mo­nitorizată. Ca să ne dăm seama de distanțele uriașe par­curse, iată datele călătoriei făcute anul trecut de Nar­cis. A plecat la drum în 21 septembrie, trecând prin Bul­garia, Turcia, Siria, Israel, Egipt, Sudan, Eritrea, Etiopia, Uganda, Tanzania și a ajuns în prima zonă de iernare, Zimbabwe, în 22 noiembrie. Două luni de zbor plin de pe­ricole, în cursul cărora a parcurs 10.730 km. Și-a petre­cut iarna în Zimbabwe, Mozambic, Africa de Sud și Botswana, cutreierând 6.670 km. A început mi­grația de primăvară în 28 februarie 2012, parcurgând alți 8.632 km, până la întoarcerea în Piemontul Munților Făgăraș. De la plecarea din România și până la întoarcere, a parcurs 26.032 km și a trimis 1002 coordonate GPS! Toate aceste informații sunt extrem de importante pentru elaborarea măsurilor de conservare, în condițiile în care populația de acvile țipătoare mici este estimată la 20.000 de perechi cuibăritoare la nivel mondial. În România sunt estimate între 2000-2300 de perechi, reprezentând apro­ximativ 22% din populația speciei la nivelul Uniunii Eu­ropene și 10% din întreaga populație la nivel global. Cele mai multe perechi cuibăritoare se găsesc în Transilvania, în vestul României și pe pantele estice ale Carpaților.

Erika survolează Nazaretul

În primele zile ale lunii septembrie, au plecat și tinerii imaturi. Trei dintre ei, Gură de Aur, Darazska și Erika, poartă dispozitivele acelea nesuferite pe spinare. La în­ceputul acestei săptămâni, primii doi ajunseseră în Africa, reușind să scape de capcana Peninsulei Sinai, uriaș teri­toriu arid, fără apă și hrană, unde multe exemplare de ac­vile (în special cele tinere, neexperimentate) eșuează. Gu­ră de Aur a trecut peste Canalul Suez în data de 15 sep­tem­brie. La scurtă distanță de el, a traversat poarta către continentul african și Darazska. În 24 septembrie, Erika, aparent mai leneșă, se afla abia în apropiere de Nazaret! "Este prima dată când avem trei păsări imature, în vârs­tă de un an, care ajung a doua oară în Africa, și dacă ele vor supraviețui încă o dată acestui primejdios drum, vom afla ce se întâmplă în cel de-al doilea an de viață cu puii de acvilă țipătoare mică din România”, spune cercetă­to­rul Mihai Proca. Acvila țipătoare mică este o pasăre inte­ligentă, care cuibărește în păduri depresionare, în păduri de luncă, în zone de deal și de munte. Când le veți vedea pla­nând pe cerul Hârtibaciului sau al Făgărașului, amin­tiți-vă că sunt capabile să parcurgă în fiecare an peste 26.000 de kilometri, pentru a se întoarce în locurile na­tale. Fără Narcis, Darazska, Gură de Aur, Darazs și tot nea­mul lor, iarna iubitorilor naturii va fi mohorâtă. Gân­dul ne zboară deja la luna aprilie, când vom striga, odată cu poetul: "Veniți, dragi păsări, înapoi, veniți cu bine...”.


Pentru mai multe detalii, vizitați www.pomarina