Moartea leacurilor

Cititor Formula AS
Urmăresc de ani buni, ba chiar de la apariție, "Formula AS”, pentru o sumă de motive, între care medicina naturistă este primul. În scop informativ, vă trimit un material cu rugămintea de a fi publicat.

Orice remediu natural obținut din plante sau din produse de origine animală este redus la nimic, prin sim­pla încălzire la 60-70 de grade Celsius (în multe cazuri, chiar mai puțin). Voi dezvălui câteva alte "se­crete” (pe lângă încălzirea de mai sus) despre reme­diile naturale pe care (afirm fără nici o exagerare și asi­gurându-vă de autenticitatea modestiei mele) foar­te puțini oameni le știu, motiv pentru care tre­bu­ie să îi ajutăm să le afle!
Plantele și animalele ale căror produse le con­si­de­răm și le utilizăm ca remedii (nu avem voie să spu­nem "medicamente”), trebuie să trăiască, să se dez­volte și să se înmulțească în condiții absolut natu­rale, originale, "sălbatice”!
În situația în care noi folosim, în creșterea lor, în­grășăminte de sinteză, insecticide, fungicide, pesti­ci­de, ierbicide și alte "cide”, care înseamnă "a uci­de”, în aceste condiții, plantele și animalele respec­tive nu mai sunt stimulate în producerea principiilor active care să combată dăunătorii lor naturali, prin­cipii care sunt, în fapt, remediile ce ne interesează pe noi. Lu­crurile sunt încă și mai tragice în cazul or­ganismelor modificate genetic, mai ales din lumea plan­telor, care nu mai au nici un "interes” în pro­du­cerea acelor ade­vărate medicamente naturale la care apelăm.
Dintre animale, mă refer în special la albine, căci pro­dusele lor (nu mierea, care produce aciditate) sunt cel mai adesea utilizate ca "remedii”. Dar sunt și alte animale la care apelăm din aceleași motive, cum sunt peștii, cu uleiul de pește, și altele. În condiții de flori (hra­na albinelor) și alimente modificate (hrana peș­tilor), și ele se află în aceeași situație descrisă mai sus: produsele lor sunt sărace sau chiar lipsite de acele principii active care ne interesează pe noi.
Astăzi, totul este artificializat, sintetizat, falsifi­cat, în numele eficienței economice! Peștii sunt cres­cuți în ferme intensive, hrăniți cu produse vegetale și/sau animale care, la rândul lor, sunt modificate ge­netic, sunt "îngrășate” artificial, li se distrug dău­nă­torii cu "cide” și, astfel, cercul vicios se închide. Ma­jo­ritatea plantelor folosite pentru ceaiuri medicinale sunt crescute în ferme! Uitați-vă la fructele pe care le cumpărăm: afine mari cât o corcodușă (sălbatică), murele, zmeura, căpșunele, îți umplu gura dintr-un fruct numai! Caisele, piersicile, merele, toate sunt exa­gerat de mari, umflate artificial, fără nici un prin­cipiu activ, care le recomandau, înainte vreme, ca adevărate medicamente.
Încă îmi amintesc cum, mergând în copilărie prin păduri, găseam și mâncam mere pădurețe (adică din pădure, "sălbatice”), pere pădurețe, cireșe sălbatice, usturoi sălbatic, toate mici și prăpădite, fără să știu pe atunci că mâncam medicamente, literalmente!
Acestea sunt motivele pentru care leacurile mile­nare, procurate prin consumul produselor respective sau prin extracția principiilor active, foarte bune și eficiente altădată, nu mai "lucrează” astăzi și ne fac să îi înjurăm pe cei care ni le recomandă sau vând!
Nu fac pledoarie pentru întoarcerea în sălbăticie, ci pentru revenirea la valorile tradiționale, în tot și în toate, inclusiv în modul de hrănire și în tratarea afec­țiunilor. Sigur, revenirea aceasta este problematică astăzi, cu aproape șapte miliarde de suflete trăitoare pe pământ, dar asta nu-i problema mea! Din nefe­ri­ci­re, cei a căror problemă este caută (și se pare că gă­sesc) "soluții finale”, pe care nu se sfiesc să le apli­ce, după cum se întâmplă și acum "când vor­bim”!

VASILE PARASCAN - Los Angeles, California