Când doi "se bat”...

Toma Roman
Încercarea eșuată de preluare a controlului total asupra statului de drept, inițiată de "tinerii lupi” din USL, nu a dus la relaxarea încordării politice.

În țările cu tradiții democratice stabile, un eveniment precum coa­bitarea se produce aproape normal, după cum este fi­resc ca, în momente istorice dificile, forțele politice opu­se să se asocieze în coaliții naționale. În România, din pă­cate, ambele situații sunt imposibile. Criza economică ge­ne­ralizată ar fi solicitat, pentru atenuarea șocului ei social, un guvern de uniune, în care puterea și opoziția să con­lu­creze în stabilirea soluțiilor optime. Nu s-a întâmplat așa. Deși PDL-ul, condus de Emil Boc, a propus - la primele manifestări dure ale taifunului fiscal mondial - o asociere în guvernare a USL-ului, conducătorii formațiunii au refu­zat. Pe fondul prăbușirii dramatice a calității vieții, prin amputarea obligatorie a veniturilor realizate de cetățeni, ei au preferat răsturnarea administrației în funcțiune, prin for­marea - ca urmare a "migrației interne” - a unei noi majorități parlamentare. Aducerea la putere a USL-ului nu a liniștit însă lucrurile, noii guvernanți preocupându-se mai mult de preluarea totală a instituțiilor statului, decât de ieșirea din criză.
Se știe cum s-au derulat faptele. Demonstrând o lipsă com­pletă de respect pentru regulile democrației, con­du­cătorii USL-ului s-au aruncat orbește în ceea ce mediile au numit "puciul din iulie”. Au schimbat liderii camerelor Par­lamentului, au destituit Avocatul Poporului, au preluat controlul Monitorului Oficial, au amputat atribuțiile Curții Constituționale și au deturnat acțiunea unor instituții cul­turale (ICR, SRR, TVR), considerate prea indepen­dente. În final, au trecut, după suspendarea președintelui Tra­ian Băsescu, la organizarea unui referendum pentru de­miterea lui. Rapiditatea execuției concrete a evidențiat clar că a fost vorba de un plan. Scopul real al punerii sale în apli­care s-a văzut abia mai târziu. Obiectivul principal al "pu­ciștilor” nu a fost răsturnarea "dictatorului” Băses­cu, ci preluarea controlului asupra Justiției, prima insti­tuție de­politizată a Statului. Pentru conducătorii USL, ches­tiunea era urgentă, deoarece Justiția se apropiase îngri­jorător de mult de afacerile oneroase ale "spon­so­rilor” for­mațiunii, în special de cele ale lui Dan Voiculescu ("Felix”), inspiratorul și liderul lor real. Justiția se vădise deja neiertătoare cu unii membri marcanți ai fostului partid gu­vernamental, PDL-ul, mulți dintre ei trecând, în con­se­cință, cu arme și bagaje, în tabăra USL, gruparea poli­tică ce a părut decisă să blocheze astfel de acțiuni demo­latoare îm­potriva clasei politice. "Planul” n-a putut însă func­ționa pâ­nă la capăt, încălcarea brutală a regulilor de­mocrației stâr­nind reacțiile UE și SUA, cu care România este aso­ciată. Amenda aplicată de puterile occidentale, interesate de o Românie stabilă și predictibilă, era, de altfel, de aș­tep­­tat. S-a ajuns, astfel, la coabitare. De această "pauză” în desfă­­șurarea bătăliei politice dâmbovițene ar fi putut pro­­fita toate partidele implicate. Guvernul USL, condus de Victor Ponta, ar fi trebuit să încerce stabilizarea și (even­­­tual) relansarea economiei. Anunțata reîntregire a sa­la­­riilor și pensiilor se vădește, în contextul căderii leului, al stopării absorbției fondurilor europene, al scăderii dras­ti­ce a investițiilor și al secetei de o duritate fără precedent, o măsură paliativă, cu efecte derizorii. Apropierea toam­nei și a iernii, ce vor aduce o cohortă de scumpiri la ener­gie și produse de bază, îi va trezi pe cei mai mulți dintre spri­jinitorii de moment ai d-nilor Antonescu și Ponta. În loc să caute soluții, premierul își pierde însă timpul cău­tând formule de limitare a "drepturilor” prezidențiale sau formule de salvare a unității USL. Asaltul asupra Justiției continuă în surdină, prin acțiunea ministrului de resort, Mona Pivniceru, care trebuie - în virtutea "obli­gațiilor” USL față de Dan Voiculescu și ceilalți baroni - să "îm­blân­zească” activismul DNA și să impună un procuror ge­neral "prieten”. Nu întâmplător, Antena 3, principalul instru­ment propagandistic al "sponsorului” Felix, a în­ceput să-l critice pe primul ministru, socotit prea prudent sau prea moale în realizarea misiunilor. Totuși USL-ul este încă liniștit în privința rezultatului "parlamentarelor” apropiate. O liniște bazată pe pasivitatea ARD, gruparea opoziției conduse de PDL. Victoria Legii în cazul refe­ren­dumului ar fi trebuit să mobilizeze liderii ARD în atacarea temelor economice, ratate cu inconștiență de USL. În cele câteva luni de guvernare, USL-ul nu a în­de­plinit practic, cu excepția iluzoriilor "reîntregiri”, nici una dintre promi­siu­nile de boom economic anunțate. În loc să amendeze aceste neîmpliniri, ARD-ul se pierde în dez­bateri sterile, des­pre listele electorale, traseism politic, apla­narea riva­lităților interne. ARD-ul procedează precum jucătorul de poker care trișează, știind că și adversarii fac la fel. Dacă, pe acest fond, un partid populist, cu discurs demagogic ma­xim, precum PPDD, va deveni arbitrul vii­torului Par­lament, nimeni n-ar mai trebui să se mire.