Terapii naturale de vârf: FARES și hipertensiunea arterială

Redactia
* O afecțiune gravă, ce poate fi ținută sub control cu preparate din plante *

Există numeroase persoane care acuză dureri de cap, amețeli, tulburări de vedere, zgomot sau țiuit în urechi, aritmii, dureri în zona piep­tului, sângerări nazale, oboseală. Cel mai adesea, cau­za tuturor acestor neplăceri este hipertensiunea arte­rială (HTA). Din păcate, adesea ignorăm puținele simp­tome precoce ale bolii și permitem hipertensiunii să își continue acțiunea. În faza ei incipientă, hiperten­siunea nu este însoțită de semne clinice foarte clare. Chiar dacă din când în când apar simptome ale bolii, ele nu au o intensitate atat de mare încât să ne trimită la medic. Diagnosticul de hipertensiune se stabilește măsurând cu ajutorul tensiometrului tensiunea arteria­lă. Dar nu este suficientă o singură valoare crescută pen­tru a se putea aprecia corect dacă hipertensiunea este prezentă sau nu. Sunt necesare cel puțin două mă­surători la diverse intervale de timp.
Tensiunea arterială are două componente:
- tensiunea arterială sistolică (valoarea mai mare) care reprezintă presiunea generată în timpul contracției cardiace, pentru a pompa sângele de la inimă spre cele­lalte organe;
- tensiunea arterială diastolică (valoarea mai mi­că) care reprezintă presiunea la nivelul vaselor san­gui­ne în momentul în care inima se relaxează (se um­ple cu sângele venit din restul corpului).
Tensiunea arterială se măsoară în milimetri coloană de mercur și este considerată normală, atunci când valoarea sistolică este mai mică de 135 mm Hg, iar cea diastolică, mai mică de 85 mm Hg.
Reducerea valorilor tensiunii arteriale se face prin trei mecanisme combinate:
- hipotensor, prin efect vasodilatator coronarian și periferic, cardiotonic, calmant, sedativ asupra siste­mu­lui nervos simpatic;
- diuretic, prin eliminarea apei în exces;
- hipocolesterolemiant, știut fiind riscul pe care îl reprezintă valorile crescute ale colesterolului în apari­ția aterosclerozei, accidentelor vasculare cerebrale, infarctului miocardic.
Controlul periodic este foarte important, deoarece hipertensiunea se corelea­ză în mod direct cu creș­terea riscului de angină pecto­rală și infarct mio­cardic, accident vascular cerebral și insuficiență car­­diacă congestivă.
Tratamentul de fond al bolnavului hipertensiv poa­­­te fi asigurat de me­dicația naturală, cel puțin în pri­mii ani ai evoluției bolii. Când nu se mai ob­ține răs­puns terapeutic, se poate asocia medicație alo­pată.

Programul FARES: exclusiv produse din plante

HIPOTENSOARE

Echipa de cercetare mul­tidisciplinară de la Fa­res Orăștie a realizat o ga­mă de produse naturale (ceaiuri, tincturi, capsule) destinate unui tratament eficient, lipsit de efecte ad­verse, în hipertensiune și hipercolesterolemie.
Plantele acționează asupra pârghiilor de reglare a tensiunii arteriale, prin mai multe mecanisme: dilata­rea arterelor coronariene și periferice (păducel, sas­chiu, vâsc, talpa gâștei, măslin, traista-ciobanului), acțiunea calmantă, sedativă asupra sistemului nervos ve­getativ (păducel, talpa-gâștei, vâsc), acțiunea diu­retică, de reducere a volumului circulant vascular prin stimularea eliminării de apă (talpa-gâștei, mesteacăn, troscot, pir, saschiu, sulfină), reducerea valorilor coles­terolului și prevenirea aterosclerozei (saschiu, păducel, măslin, rostopască, păpădie).
Astfel, în hipertensiunea stadiul I (ușoară), cu va­lori între 140/80 și 160/100 mm Hg, se poate face tratament cu Capsule Tensiune (1-2 capsu­le, de trei ori pe zi) care au în com­poziție: vâsc, talpa-gâștei, saschiu, us­turoi și măslin.
Vâscul are propietăți hipotensive, car­diotonice, vasodilatatoare corona­riene și pe­riferice, sedative.
Talpa-gâștei are o acțiune liniștitoare asupra sitemului nervos central și asupra inimii. Este recomandată în afecțiunile cardiovasculare organice (cardiopatie ische­mică, hipertensiune arterială, in­suficiență car­diacă) și funcțio­nale (palpitații, an­gor funcțional, salturi tensionale).
Saschiul este folosit încă din Evul Mediu, când se prescria în mi­grene, amețeli și pierderea me­moriei. În prezent, din el se extrage vincamina, care intră în compoziția medicamentelor folosite pentru re­ducerea tensiunii arteriale, dimi­nua­rea ritmului cardiac, atero­scle­roză și oxigenarea creierului.
Usturoiul este una dintre cele mai vechi plante, fiind menționat în primul papirus egiptean con­sa­crat plantelor medicinale, care da­tează din anul 1500 î.H. Studii la­borioase, publicate în lumea în­trea­gă, au demonstrat științific că us­tu­roiul este hipotensor, vaso­dila­tator, cardiotonic, hipocolestero­le­miant și anticoagulant.
Măslinul este cunoscut încă din antichitate, fiind un simbol al păcii și longevității. Studii moderne au identificat prezența în frunzele de măslin a unor sub­stanțe active, cu proprietăți hipotensoare, antiaritmice, relaxante ale musculaturii netede, antiaterosclerotice, antioxidante.

Forța ceaiurilor

Când apelăm la Capsulele Tensiune, este bine să asociem consumul de ceaiuri:
* Ceaiul T (rețeta Fa­rago) și-a dovedit efi­­ciența în cei peste optzeci de ani de când este utilizat în scop terapeutic, cu plante cu acțiune hipo­tensoare și calmant-se­dative (tros­cot, tarhon, sunătoare, roiniță). Prin prezența în componența sa a tros­­cotului și su­nătoa­rei, acest ceai are ac­țiu­ne hipotensoare. La a­cestea se adaugă efec­tul diuretic, dat de tros­cot, și cel vaso­di­latator, prin acțiunea princi­piilor ac­tive din sună­toare. Cea­iul redu­ce ten­siunea și încor­da­rea psihică.
* Un alt ceai re­comandat în HTA este Ceaiul Tensiune, având plante cu acțiune hipo­tensoare, diuretică, se­dativă, hipoco­lestero­le­miantă (păducel, trais­ta-ciobanului, tal­pa-gâș­tei, la­vandă și măs­lin).

DIURETICE

Diureticele constituie una dintre cele mai valoroa­se clase de medicamente hipertensive. Ele reduc masa ventriculară stângă, similar cu alte clase de hiperten­sive. Există contraindicații ale utilizării în cantități mari ale diureticelor la bolnavii cu gută și există efecte nedorite, cum ar fi sărăcirea organismului în potasiu, scăderea toleranței la glucoză, aritmia extrasistolică ventriculară și impotența. De aceea, utilizarea plante­lor în locul diureticelor de sinteză este binevenită. Acțiunea plantelor este blândă și foarte bine tolerată de către organism.
De exem­plu, plantele existente în compoziția Capsu­­lelor Diuretic, realiza­te de firma Fares din Orăș­tie. Acestea sunt: traista-ciobanului, mes­tea­cănul, sulfina, tros­cotul și pirul.
Traista ciobanului are fructele în for­mă de inimioară sau «traistă de cioban». Este ușor diuretică, dezinfectantă urinar și hemostatică.
Mesteacănul exercită, în primul rând, o acțiune diuretică; de asemenea, favori­zează eliminarea acidului uric și coles­terolului, dizolvă treptat calculii urinari, scade ușor tensiunea arterială.
Sulfina are acțiune diuretică, vasodi­la­tatoare, fluidifiantă a sângelui și anti­coagulantă, fiind recomandată în trata­mentul hipertensiunii arteriale și pentru eliminarea ede­melor.
Troscotul acționează asupra epiteliu­lui renal, favo­rizând creșterea cantității de urină eliminată, însă fără a produce depleție de potasiu. Având și efect hipoten­siv, este recomandat în hipertensiune și suferințe cardiovasculare.
Pirul este o plantă diuretică și tonic-reminerali­zantă.
În hipertensiunea arterială cu valori de peste 150/90 mm Hg, însoțită de edeme (gambiere, cardiace), noi re­co­mandăm Capsule Tensiune (2 capsule, de 3 ori pe zi) și Capsule Diuretic (1-2 capsule, de 3 ori pe zi).

HIPOCOLESTEROLEMIANTE

Tratamentul hipertensiunii la pacienții cu un nivel crescut al colesterolului (peste 200 mg/dl) se poate realiza cu ajutorul Tincturii Colesterol, Capsulelor Colesterol și Ceaiului Colesterol.
Tinctura Colesterol are în compoziție extracte de frunze de măslin, frunze de anghinare, rostopască, ri­zomi de ghimbir și usturoi. Anghinarea are o puter­nică acțiune de scădere a nivelului colesterolului. A­ceastă tinctură se poate administra o perioadă de una-două luni, câte 20-40 de picături, de trei ori pe zi. Tra­tamentul poate continua cu Capsulele Colesterol, care au în compoziție rostopască, păpădie, frunze de pătla­gină, extract de frunze de măslin și extract de frunze de anghinare.
Rostopasca crește secreția lipazei și amilazei pan­creatice, responsabile de digestia grăsimilor, contri­buind la scăderea colesterolului și lipidelor, prin trans­formarea lor în acizi biliari.
Păpădia reduce biosinteza de colesterol în orga­nism, stimulează buna funcționare a ficatului și vezicii biliare, favorizând digestia grăsimilor. Este o plantă cu proprietăți depurative, diuretice și laxative recunos­cute.
Pătlagina reduce concentrația lipidelor plasmatice, a colesterolului și trigliceridelor, iar prin efectul laxa­tiv, contribuie la scăderea absorbției grăsimilor la nivel intestinal.
Capsulele Colesterol pot fi luate câte două, de trei ori pe zi, timp de 2-3 luni.
Ceaiul Colesterol are în compoziție: ceai verde, sul­fină, păpădie, măceș, rozmarin, urzică, coada-calu­lui și ulei esențial de lămâie. Se poate bea în hiperten­siune însoțită de valori mari ale colesterolului, împreu­nă cu capsulele sau tinctura.
Tratamentele elaborate de specialiștii de la Fares Orăștie, bazate exclusiv pe plante, sunt alternativa si­gură și sănătoasă la medicația alopată, în formele ușoa­re și medii de hipertensiune, și ca o completare a trata­mentelor alopate, când boala se prezintă în forme avan­sate. Toate produsele sunt evaluate clinic și lipsite de efecte adverse.

Dr. BUȘNEAG DANIELA medic Api-Fitoterapie, cabinet FARES - str. C. A. Rosetti nr. 31, București, tel.0756/02.28.50, www.fares.ro