Selecția Formula AS

Adriana Bittel
Jean Sévillia, "Terorismul intelectual din 1945 până în prezent”, traducere de Ileana Cantuniari, Editura Humanitas (tel. 021/311.23.30), 298 pag.

Fiindcă vacanța s-a sfârșit, să trecem la lucruri serioase: iată, a apărut a doua ediție, după cinci ani, a aces­tei cărți consacrate intelectualității franceze înhă­mate la carul ideologiei și propagandei comuniste. Bi­ne documentată și alert scrisă, într-un stil ce amintește de "Capcanele istoriei” a lui Lucian Boia, lucrarea jur­nalistului specializat în istoria ideilor de la "Le Fi­garo Magazine” e instructivă și pentru cititorul român, mai ales acum. Se știe că, în Franța, gândirea de stânga are o lungă istorie. După Revoluția din 1789, o mare parte a intelectualilor francezi s-au plasat în interiorul acestei paradigme, iar Franța progresistă a reprezentat, prin acțiunile lor, un exemplu de urmat pentru națiu­ni­le noi. Revoluția bolșevică din 1917 din Rusia a schim­bat însă situația. Statul comunist, cu ideile lui de schimbare a structurilor societății, a preluat fa­nio­nul ideologiei de stânga, devenind idealul de "dreptate și egalitate” al multor intelectuali, în special francezi, fiindcă bolșevicii au proclamat Revoluția din 1789 modelul lor și proiectele Comunei din Paris de la 1870 drept propriile țeluri, susținute de filosofia marxistă. Izolarea interbelică a URSS, rup­tă doar de potemkiniadele unor oa­meni de cultură occi­den­tali, aleși pentru a vizita ghi­dat "raiul pe pământ” instaurat de comuniști, a făcut-o și mai atractivă, întărind aspirațiile umaniste și egalitariste ale in­telectualității vestice de stân­ga. As­censiunea fascismului, per­ceput ca un totalitarism de dreapta, a întărit idealul, absolut onorabil atunci când era văzut din afară, de a apăra "statul mun­ci­to­rilor și țăranilor”. Victoria sovietică în Al Doi­lea Răz­boi și dezvăluirile crimelor cumplite ale hit­leris­mului au crescut prestigiul acestei intelectualități de stânga, transformând-o într-un cenzor al oricărui alt sistem ideatic. Războiul și o abilă propagandă au făcut ca adevărul crunt al faptelor ce se petreceau în "lagărul comunist” să fie în continuare obnubilat. După 1945, arată Jean Sévillia, reprezentanții francezi ai ideologiei de stânga s-au transformat în anexe ale aparatului propagandistic comunist, fără să-și dea sea­ma că, pentru acesta, erau doar "tovarăși de drum”, de care se putea oricând dispensa. "Terorismul intelec­tual” pe care ei l-au instaurat viza excluderea oricărei fi­suri din vitrina comunistă sau, dacă aceasta se pro­ducea, mini­malizarea ei în raport cu "viitorul lumi­nos”. Astfel, intelectualii de stânga au îmbrățișat și susținut toate ideologiile comunizante, de la stalinism la maoism, de la castrism la anticolonialism și de la pacifismul manipulat la globalismul uniformizant. Mecanismul a presupus insinuarea în imaginarul co­lectiv a unui "arhetip al răului”, identificat prin forțare a logicii cu orice manifestare a dreptei, astfel încât între nazism, rasism, imperialism, capitalism, mo­ralism și alte -isme să existe o egalitate semnificativă, diabolizată. Dialo­gul lămuritor este exclus, orice plasare pe alte poziții fiind considerată descalificantă. Sévillia descrie toate etapele traversate de intelec­tua­litatea de stânga din 1945 până în 2000, arătându-ne treptat câte nume mari ale culturii franceze s-au raliat acestor ideologii, în ce con­diții și din ce cauze, cum au fost anatemizați opo­nenții de dreapta și centru, dar și cum au fost etichetați defectorii, cei care au înțeles, fie și mai târziu, cât de sân­geroasă, de inumană poate fi transpunerea în realitate a unei utopii. Aceleași gusturi intelectuale care în 1950 îl adorau pe Stalin susțineau decolo­ni­za­rea rapidă în 1960 pentru ca popoarele să-și admi­nis­treze singure bogățiile, cereau eliminarea oricăror constrângeri sociale și morale în 1970 sau lăudau instaurarea comunismului în Indo­chi­na. Că, după moartea lui Stalin, s-au dezvăluit crimele comise la ordinul lui în numele "celei mai drepte orânduiri”, că decolonizarea pripită a generat războaie interetnice cu mari pierderi omenești și lupte fără scrupule pentru putere, că extinderea comunismului în Indochina a produs genocidul cambodgian și dez­ră­dăcinarea în masă - n-a mai contat. Stânga intelectuală a trecut cu non­șalanță de la o "temă” la alta cu aceeași fermă con­vin­gere că ideea comunistă e generoasă și bună, refu­zând să se trezească chiar și după dezvă­lui­rile incon­testabile despre ceea ce reprezintă comu­nis­mul real la nivel de sistem și în plan individual. Cartea lui Jean Sévillia, atât de aplicată, ar trebui citită și de cei care ex­clud, din ignoranță, trecutul și perseverează în idea­lis­me.