Doina Fodor Lavric - "Cui spune povești, îi iartă Dumnezeu păcatele”

Corina Pavel
* Venită din Suceava în București la îndemnul lui Grigore Leșe, interpreta de muzică tradițională Doina Fodor Lavric și-a șlefuit continuu talentul, cu migală și răbdare, până a ajuns să strălucească precum diamantul. Noul său disc, "Poveste din Bucovina”, însoțind un album grafic impresionant, e gata pentru a fi lansat pe piață, în septembrie, după ce se vor fi sfârșit concediile și lumea va dori din nou să se așeze și să asculte povești și cântece vechi *

Țara poveștilor

- "Poveste din Bucovina”, noul album ce așteap­tă toamna ca să fie lansat, te seduce, înainte de a fi ascultat, prin frumusețea desenelor care îl însoțesc. Ce-ați urmărit prin această grafică de excepție?

- Astăzi, când muzica se piratează pe scară largă și nu mai merită să dai banii pe un album, singura jus­tificare este să îl transformi într-un obiect de artă. Și a ieșit, într-adevăr, după multă trudă, un album neobiș­nuit, o desfătare pentru ochi și auz. Pentru înregistrarea lui, am colaborat cu cel mai vestit viorist din părțile Sucevei, bătrânul Vasile Mucea din Bilca, și cu forma­ția "Trei Parale”. Albumul este produs de Gavril Țăr­mure din Bistrița și este ilustrat cu grafica lui Virgiliu Parghel, pictor și grafician consacrat. Desenele au ca suport versuri scrise de mine, caligrafic, cu tocul, în tuș. Hârtia e specială, colorată în tonuri calde, pregătită de un alt pictor, Vasile Mureșan-Murivale, cu o tehnică de băițuire învățată de la profesorul lui, maestrul Cor­neliu Baba, cel care i-a insuflat și lui Virgiliu Parghel gustul pentru hârtie și creion, pentru desen, pentru co­laje grafice.

- Așa cum spune și titlul, albumul e plin de po­vești. De unde le-ați învățat?

- Lângă casa părintească de la Lișna, un sat aflat la jumătatea distanței dintre Dorohoi și Dărăbani, locuia o femeie bătrână, mare povestitoare. Mama mă trimi­tea deseori la dânsa cu diverse treburi, iar eu uitam să mai vin acasă! Stăteam cu gura căscată și o observam ore întregi, însoțindu-și fapta cu vorba, spunând po­vești ori îngânând un cântec. Îmi amintesc, de pildă, că la începutul Postului Mare, spăla totul cu leșie, oalele pentru gătit, vătraiul, plita, clanța ușii, dușumeaua. Totul era curățat și primenit, pregătit pentru post. Fă­cea apoi niște turte nedospite, coapte pe plită, pe care le împărțea vecinilor și care miroseau înnebunitor. Și compor­tamentul ei se schimba în acea perioa­dă, era mai smerit, vorba mai molcomă și cu un plus de mă­su­ră. Așadar, am crescut între povești. M-am format cu ele. De aceea, am pus discului o frază generică: "Unde se spun povești în casă, acolo-i Dumnezeu”. "Cui spune povești, îi iartă Dumnezeu păcatele!”, se mai zice. Poveștile nu se spun oricând, oriunde, ori­cum. Îmi amintesc cum îl rugam pe bunicul: "Spu­ne-mi, te rog, o poveste!”. "Amu' nu-i vremea”, zicea el, "așteaptă și tu să vină sara!”. Am cules multe povești de la oameni, bătând satele, mai ales cât am fost profesoară de limba română, vreme de 27 de ani, făcând naveta de la Suceava, în satele din jur, mergând uneori pe jos, cale lungă, prin omăt, viscol și ploi, ori prin arșiță, ca să ajung la școală. Am găsit apoi multe în arhive, în culegerile vechi, am stat mult în biblioteca Institu­tului de Fol­clor "Constantin Brăiloiu”, în cea a Mu­­zeului Satului, ori în cea a Muzeului Țăranului Ro­mân. Discul e dedicat pă­rinților mei, învățătorii Maria și Vasile Fodor din Lișna, povestitori, și ei, și eroi de po­vești, deopotrivă. Erau "Fo­dorenii” patru dascăli de nă­dejde în școala din Lișna, adică mama și tata, fratele tatălui meu, Mihai Fodor, și soția sa, Silvia. Acum ei nu mai sunt, dar au rămas în amintirea colectivă a satului ca niște icoane, ca stâlpi ai co­mu­nității, cei care au învățat buchile, timp de 30 de ani, multe generații.

Dăscălița din Lișna

- Dascălii de țară erau conside­rați, odinioară, luminătorii poporului. Dvs. i-ați avut în casă. Ce ați moștenit mai de preț de la ei?

- Am primit o sumă de învățături pe care le-am pur­tat după mine toată viața. Acolo, în casa din Lișna, îmi amintesc că veneau la mama, la "doamna”, ță­răn­­cile din sat, să le învețe modele noi de cusături, de împletituri, ori vreo re­țetă nouă de dulcețuri... Să pri­mească diverse sfaturi practice gospodărești, ori legate de creșterea co­piilor. Pe ma­ma o țin minte muncind mult pe lân­gă casă. Știa să facă absolut orice e nevoie să știe o femeie care trăiește la țară! O țin minte corec­tând, citind... Părinții mei s-au întâlnit la Crăini­ceni-Horo­diștea, unde primiseră amândoi post în învăță­mânt. Iubeau atât de mult ceea ce făceau, atât de ono­rați erau pentru munca lor la catedră, încât și mie mi-a fost clar că le voi urma, că voi fi dăscăliță.

- Dăscăliță-cântăreață. De cântec cum v-ați apro­piat?


- Mama cânta foarte frumos, la fel, tatăl meu. Cântam și eu la ser­bările școlare... Mă acompa­niam la acordeon, la care învăța­sem mai mult autodidact, cu un pic de ajutor din partea tatălui meu. Mai târziu, am participat la mai multe con­cur­suri și festivaluri, de unde mă în­tor­ceam cu premii pentru auten­tici­tate. La faza finală a unui festival studențesc, care se desfășura la Bacău, am cântat o doină care a făcut mare impresie. Un regizor cu­noscut mi-a remarcat expresi­vitatea, mi-a spus că am talent actoricesc și mi-a propus să mă pregătească pentru a da admitere la Teatru, la București. Dar m-am gân­dit că vocația mea este catedra, munca de profesor, așa că am renun­țat, nu chiar fără părere de rău. În 1979, când am terminat Facultatea de filologie din Suceava, română-franceză, eram deja căsătorită și cu cei doi copii, Daniel și Diana, aduși pe lume. Am con­tinuat să cânt, să apar în spectacole și la tele­viziune, să fac înregistrări în radio, pentru câteva al­bume, trei colec­tive și două personale. Am colaborat doi ani cu Ansamblul Folcloric "Ci­prian Porumbescu” din Su­ceava, am învățat să cânt la cobză, de la un cobzar bătrân, Nicolae Păsni­cuț. Iar la alcă­tui­rea repertoriului am primit ajutor de la profesorul de muzi­că Constantin Iri­mia. El mi-a încredin­țat și câteva piese foarte fru­moase, între care "Bătucita”, cântecul cu care m-am lansat. În para­lel, perioada pe­trecută la ca­te­dră a fost una cu rost, pentru că mergând la școală, la țară, am revenit în contact cu lumea sa­tului, am cules de acolo un material uriaș de folclor oral - cântece, povestiri, legen­de, vorbe de duh. Cred că am fost un profesor de vocație. O vreme, după ce am re­nunțat la catedră pentru muzică, mi-a lipsit mult școa­la...

"Doină, doină, cântec dulce!...”

- De ce a trebuit să renunțați la ca­riera pedago­gică?

- Aveam concerte în țară și în străi­nătate, cu grupul lui Grigore Leșe, în care intrasem, și nu puteam să mai fac față deselor turnee și orelor de la școa­lă în paralel. Întâlnirea cu Grigore Leșe a fost una crucială. Îi dato­rez, printre altele, faptul că am învățat să-mi aleg cu mare atenție repertoriul. Și cum să-l interpretez. Am în­drăznit să aduc pe scenă lucruri inedite: povestea, descân­tecul. Și să pun preț pe doină, pe "cân­tecul de unul sin­gur”. Am călătorit cu Grigore Leșe și concer­tele lui în marile orașe din țară, dar și în străinătate, la Jula, în Ungaria, la Morelia, în Mexic (la un festival internațional de mu­zică), la Paris, (cu ocazia Festiva­lului franco­foniei), la Santiago de Compostella, Spa­nia, în săli de teatru, filarmonici, catedrale, biserici, în spații convențio­nale și neconvenționale. O mulțime de concerte frumoase, o mulțime de amin­tiri minunate, alături de colegele mele de scenă din grup, Lenuța Purja, Teo­dora Șerban, Zamfira Mureșan, Lorena Ne­chifor Oltean, Ana Ilca. Am fost și în China, am cântat împreună cu Gri­gore Leșe la Expoziția Mondială de la Shanghai 2010, și toți banii i-am dat acolo pe o lăută din lemn, foarte ve­che, cumpărată dintr-un anticariat.

"Dragostea dăruiește, tu învață să primești!”


- De la o vreme, ați lăsat Bucovina pentru traiul în București. Nu vă dez­rădăcinează un oraș așa de mare și de inform?

- În viață, intervin la un moment dat întâmplări ex­traordinare, care te așează pe un făgaș. O altă astfel de întâlnire a fost cea cu pictorul Virgiliu Parghel, su­ce­vean și el. Ne-am întâlnit... pe stradă, acum trei ani. Eram amândoi singuri, cu partenerii de viață pierduți și, în timp, între noi s-a legat o prietenie frumoasă, o rela­­ție stabilă, de cuplu, pe care am oficializat-o în urmă cu doi ani. Tot la București trăiește și fiica mea, Diana. Am câțiva prieteni buni, cu care rezonez și îmi face plăcere să mă întâlnesc. Locuim într-o zonă liniș­tită, cu case ale căror acoperișuri îmi place să le pri­vesc sub primele raze de soare, sau sub lumina lunii, de la fereastra mansardei mele. Îmi plac zgomotele ora­șului, sunetele străzii, strigătele care se aud peste liniștea dimineților: "Fiaareee veeechi luăăăm!”. Îmi place să descopăr lucruri care nu sunt la vedere, dar care dau pi­to­resc și frumusețe orașului acestuia. Pe urmă, mer­gem des la Suceava, am păstrat casa de aco­lo și îmi încarc sufletul când îmi e dor de locurile mele, de gra­iul de acolo, de oamenii mei. Câteodată, mă mai apucă deznădejdea la gândul că organizatorii de spec­tacole nu mă copleșesc cu invitațiile lor, că genul meu de cân­tare nu este foarte "cerut”, tocmai pentru că nu este din cel de divertisment, ci de ascultat, chiar de jale. Dar eu sunt Taur prin zodie, am răbdare și pasiu­ne, și în viața mea am făcut totul cu drag, cu dăruire, fie că a fost vorba de cariera în învățământ, fie că am fost pe scenă, cântând, fie că mi-am ținut ca­sa și mi-am cres­cut co­piii. Am dăruit, dar am și primit, enorm! Dra­gos­­tea dă­ruiește și tu nu trebuie decât să înveți să pri­mești!