Votul maghiarilor: o lecție de pragmatism

Ciprian Rus
Căderea, în urmă cu doar câteva luni, a Cabinetului Ungureanu, părea să provoace una dintre cele mai spectaculoase mutații de pe scena po­li­tică românească a ultimelor două de­ce­nii: ieșirea, măcar pentru un ciclu elec­toral, a Uniunii Democratice a Ma­ghia­rilor din România, din sfera de influență guvernamentală.

Formal, chiar unul din­tre motivele demiterii, în Parlament, a guvernului coaliției PDL-UDMR, era le­gat de pretențiile tot mai presante legate de Uni­ver­sitatea de medicină de la Târgu Mureș. După 15 ani de politică a pașilor mă­runți, ultimele teme de pe agen­da UDMR le-au pă­rut mul­tora de-a drep­tul sfidă­toa­re. Cum USL stă­tea confortabil în son­­daje și dădea de­ja primele semne ale unei retorici națio­naliste, izolarea UDMR era văzută ca o bi­nemeritată pa­uză în opo­ziție a par­ti­dului care s-a aflat cel mai mult la putere în ultimii 20 de ani. Si­tuația părea chiar mai periculoasă pen­tru comunitatea ma­ghia­ră: urmau alege­rile locale, iar pro­mo­varea agresivă, in­clu­siv de la Buda­pesta, a partidului lui Laszlo Tokes și a altor platforme alter­na­tive risca să rupă în două electoratul, să pro­voa­ce slăbirea și mai puternică a UDMR-ului în pers­pec­tiva alegerilor ge­nerale și să pună în pericol chiar re­prezentarea parlamentară a maghiarilor.
În acest context, UDMR, pe de o par­te, și comunitatea maghiară, pe de altă parte, aveau de jucat două cărți extrem de importante, cu prilejul alegerilor loca­le și al Referendumului. Mai întâi, chiar a doua zi după căderea Guvernului Un­gu­reanu, în stilul deja consacrat, UDMR s-a lepădat de PDL și și-a arătat disponi­bi­litatea de negociere cu noua putere po­litică. Nu a pus nici o piedică tăvălugului cu care USL a început ofensiva împo­tri­va lui Traian Băsescu. Între timp, înspre electoratul său, însă, UDMR făcea joc dublu, trimițând mesaje mai degrabă ne­utre. Neutralitatea aceasta convenea de minune liderilor USL, pentru care nu conta, în vederea Referendumului de de­mi­tere a președintelui Traian Băsescu, op­țiunea efectivă a maghiarilor, cât pre­zența lor în număr rezonabil la vot. O ba­gatelă, își vor fi spus Crin Antonescu și Victor Ponta, pariind pe tradiționala dis­ci­plină civică a maghiarilor. Rezultatele se știu: Covasna a votat în proporție de 20%, Harghita de numai 10%, Satu Mare sub 30%. După ce la locale, pe prezențe la vot de peste 50%, au ales să-și dea în continuare girul candidaților Uniunii (în ciu­da nemulțumirilor certe față de ac­țiu­nile acestora), pentru a nu rupe cea mai importantă platformă de reprezentare a lor, electoratul maghiar a dat la Referen­dum o nouă magistrală lecție de prag­matism. Cu sau fără cunoștința liderilor UDMR, cu sau fără influența decla­ra­țiilor lui Viktor Orban, electoratul ma­ghiar a demonstrat că își calculează bine interesul și că nu poate fi luat "la vrac” în calculele de preamărire a unora sau al­tora dintre liderii de la București. A de­monstrat, încă o dată, că știe să-și pună in­te­resul comunitar deasupra simpatiilor de moment. Și a demonstrat, din nou, că votul său, acel 6%, nu poate fi ignorat din nici un calcul electoral. Nu știu cât îi iu­besc maghiarii pe Băsescu, pe Ponta, pe Tokes sau pe Hunor, dar știu că își iu­besc propriul interes! Iar interesul ma­ghia­rilor la acest Referendum, cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare, a fost acela de a dovedi că fără ei nu se poa­te guverna în România, că fără ei, iată, nu ies calculele. Avem tot dreptul să nu fim de acord cu interesele comunității maghiare, dar felul în care și le apără e fără cusur. Măcar de am învăța și noi, res­tul de 90 și ceva la sută, din lecția aceasta de pragmatism...