Viața ca o baladă: Neamul Vlădăilor

Ciprian Rus


* În zona musceleană a Argeșului, pe dealurile din Suslănești, există un sat în care toți oamenii au același nume: Vlădău. Povestea lor coboară în timp cu peste 150 de ani, când marele Cuza a împroprietărit un grup de pribegi ardeleni fugiți peste munți, din Imperiul austro-ungar. Un dar venit de la Dumnezeu, pe care neamul Vlădăilor a știut să îl transforme în muncă și bucurie *

Pământul făgăduinței

Săptămâni întregi au pribegit Vlădăii prin munți și văi, pe o vreme câinoasă, până să ajungă în Muntenia. Și-au luat carele, și-au înhămat boii, au pus în ele ce brumă de agoniseală vor fi avut, și-au luat animalele din bătătură și, cu mic, cu mare, s-au pornit. În urmă lăsau Ardealul lor drag, pământurile și casele, crucile bătrânilor. Ce avea să-i aștepte dincolo de munți, asta numai Bunul Dumnezeu putea ști...
Fuseseră izgoniți din Ardeal cu tot neamul. Nimeni nu își mai aduce aminte exact de unde au plecat și nici pricina pentru care au fost nevoiți să părăsească Impe­riul. "Zâce că de răi o fost dați. Așa zâce, că de răi o fost izgoniți”, repetă nea Ioan Vlădău din Suslănești. E cel mai bătrân dintre Vlădăi și sin­gurul în viață din cea dintr-a treia ge­ne­rație de după venirea familiei în Muscel. "Mult o pătimit, bieții, cu copiii și cu toate cele după ei. Io am fost cioban tătă viața și știu cum îi să bați atâta amar de drum”, spune. Erau neam mare Vlădăii. Unii s-au oprit în Dragoslavele, alții în Soveja și Gemenea, iar Gheorghe Vlădău, "tata mare” al lui nea Ioan, cu frații lui, Din și Ioan, s-au oprit la Aluniș, pe dealurile care despart Argeșul de Ardeal. Gheorghe Vlă­dău avea o pereche de boi, Din și Ioan, frații mai mici, aveau câte două. Pen­tru fiecare pereche, dom­ni­torul Ale­xan­dru Ioan Cuza i-a îm­proprietărit pe pribegii din Ardeal cu câte 10 pogoane de pământ, aco­lo, la Aluniș, sub pădu­rea boierului Vânturel, de la Rucăr.
Dumnezeu își întorsese fața către Vlădăi! Le-a dat pajiști bune Cuza, și pă­mânt roditor, o pădure ră­co­roasă și un izvor cu apă, cum nu s-a mai pomenit prin părțile Muscelului. "Nu suntem noi vrednici de toate astea!”, le-a spus Gheorghe Vlădău, mulțu­mind Cerului pentru așa dar. Și tot atunci a făcut legământ cu cei din neamul lui să aibă grijă de pogoa­nele de la Cuza ca de ochii din cap. Și-au "cotat” toți trei frații câte un loc bun de casă, apoi au dat drumul oilor și vitelor. Aici avea să fie pe veci pămân­tul lor, aici își vor crește Vlădăii copiii și nepoții, cât a mai fi lumea lume!
Și, într-adevăr, de atunci și până azi, doar Vlădăii au stăpânit pămân­turile din Aluniș. Tot satul are același nume: Vlădău. Neam cu mulți copii - unul șase, altul patru, altul zece, majo­ritatea băieți, pribegii din Ardeal au dus mai departe numele și ambiția bătrânului Gheor­ghe. Pământul acela de la Cuza i-a făcut oameni pe toți. După o generație, două, casele din chirpici au devenit case "boierești”, turmele de oi s-au înmulțit, iar Vlădăii erau bine văzuți prin părțile Muscelului. În anii '50, când au venit comuniștii, nea Ioan avea 500 de oi. L-au declarat chiabur. La fel ca nea Ioan, au prins cheag și ceilalți Vlădăi, oameni harnici și strân­gători chiar și în ziua de azi, când nea Ioan a lăsat și el în urma sa trei generații de Vlădăi.

Cel mai bătrân: nea Ioan

La 92 de ani, nea Ioan Vlădău e aprig ca un ficior mare. E văduv de 7 ani, dar își ține singur de grijă. Sin­gur se bărbierește, sigur își spală, singur își gătește. De nu l-ar chinui reumatismul căpătat într-o viață de cio­bănit, ar fi și acum, pe undeva, prin Parângul Mic, la oi! A moștenit pasiunea pentru oierit a bunicului Gheor­ghe Vlădău, dar și asprimea sa. Vorbește tare și hotărât, întărind cuvintele cu gesturi ferme și cu privirea aceea puternică a omului care a văzut multe la viața lui. "La oi n-ai cum fi om moale, că te calcă tățî în picioare. Să mă fi văzut pe la 50-60 de ani, când eram și io tânăr! Păi, dacă vedeam că mi-a pus gând rău vreunul, îi ziceam să vină mai repede la mine, să n-o lungim!”, râde nea Ioan. E în râsul lui ceva din cu­rajul nebun cu care "tata mare, Gheorghe” și tot nea­mul lui au trecut munții, în urmă cu peste 200 de ani...
Nea Ioan l-a apucat pe Vlădăul cel bătrân. A prins vremurile când tot neamul stătea sus, la Aluniș, vre­mu­rile când nu aveai loc să treci pe "Drumul Vlădăi­lor” de ciurdele de vaci, de măgari și cai, și de turmele de oi. Îi dau lacrimile când vorbește despre dealurile Alunișului, despre apa rece a fântânii Vlădăi­lor, de sub arțar, despre locul unde vestitul haiduc Radu lu' An­ghel de la Greci își avea bor­deiul, "chiar în curtea Vlă­dăului 'ăl bă­trân”, pe când se ascundea de poteră... A doua zi, vom merge negreșit îm­pre­ună, să-mi arate și mie "Raiul pe pă­mânt”. N-a mai fost de ani buni pe-acolo, și-acum, povestindu-mi de pământul sfânt al Vlă­dăi­lor, i s-a făcut așa un dor...

"Radu mamii” și banul de-argint

Mă vede din drum, a doua zi. Până să-i dau bi­nețe, e deja în fața porții. Și-a pus o cămașă tinerească, în ca­rouri vesele, și clopul cel bun, ca-n zi de sărbătoare. Pentru nea Ioan, chiar e o sărbătoare să revină pe pă­mânturile copilăriei lui. Din Suslănești până în "Drumul Vlădăilor” sunt câteva minute de mers ușor, la pas. Poteca, lată cât să treacă un car cu boi, e adân­­cită în muchia dintre două dealuri, cu pruni grei de atâta rod. "Nu era pui de pom pe aci, cât vezi cu ochii, nu era nicio casă, era rară lumea pe atunci”. Iar acum, numai pă­șuni și livezi, prin care soa­rele scapără în bătaia vân­tu­lui. În liniștea amiezei, coa­sele bătute de Vlădăii ie­șiți la fân sună ca niște clo­po­te în­depărtate, vestind, ritua­lic, împlinirea rostului omenesc al verii: fânul! Fâ­nul de pe pământul moștenit acum de Vlădăii cei tineri. De pe coastele dealurilor și de prin livezi, oameni aflați care pe unde cu treabă, ba la coasă, ba la cules de prune, toți îl salută cu respect pe nea Ioan. Ca și "tata mare, Gheor­ghe” cândva, acum el e "Vlădăul 'ăl bă­trân”. Cu o bucurie luminoasă în ochi, bătrânul îmi dez­văluie, fă­când ochi mari de încântare, amintirile despre Radu lu' Anghel din Greci, faimosul haiduc pe care Maria Lătă­rețu l-a cântat cu atâta patos în melodia "Radu, ma­mii, Radule”, eroul copilăriei lui nea Ioan. Bunicul Gheorghe Vlă­dău era leat cu Radu lu' Anghel și l-a adăpostit ani de zile într-un bor­dei din curtea sa de la Aluniș, pe vremea când potera încerca să-i dea de ur­mă. Vlădăii erau oameni de cu­vânt, iar Radu s-a încrezut în ei și le-a răsplătit înzecit încrede­rea. "Aici își avea bordeiul, la sal­cia asta, unde o fost casa noas­tră”, îmi arată nea Ioan. "Radu lua bani de la boieri și dă­dea la săraci, tot poporul îl iu­bea... Fu­sese ferme­cat, de-aia nu-l putea pușca pote­ra, asta v-o spui io drept, să nu credeți că-s povești! Cartușul nu să lipea de el, așa farmece erau pă atunci”, poves­teș­te, ca pe-un mare secret, nea Ioan. "A avut Radu lu' Anghel o cârciu­măreasă aicea, Țo­goica. Ei i-a spus secretul, după o noapte de dragoste, dar ea s-a scăpat și l-a turnat la poteră. Le-a spus secretul și atunci ei l-au pușcat cu banul de argint tăiat în două, numai așa se putea rupe vraja...”.

La fântâna cu dor

Prinși cu poveștile din copilăria lui nea Ioan, ajun­gem, pe nesimțite, sus în deal, lângă casa de chirpici a lui Din Vlădău. E singura dintre casele primilor Vlădăi care mai stă în picioare. Nu mai locuiește nimeni în ea, decât la ceasurile amiezei, când vreun Vlădău din­tre cei tineri urcă în Aluniș, la coasă, sau cu animalele la păscut. De acolo, de sus, paradisul cu miros de iarbă cosită al Vlădăilor se vede în toată splendoarea lui. Deasu­pra pădurii lui Vânturel, peste dea­lu­rile Aluni­șului, nu e de­cât ce­rul și păsăretul cel vesel, care îți tulbură, din când în când, glasul propriilor gân­duri. Un loc cum nu e altul. "Uite aci”, taie nea Ioan tă­cerea, adâncin­du-și mâi­nile în țărâna drumu­lui. "Uite cum se sfarmă pă­mân­tul, ca ni­sipul. Ăsta e cel mai bun pă­mânt pe care l-am po­menit! Aci, dacă scapi două boabe de po­rumb în drum, pri­mă­vara dau în rod!”, spune fe­ri­cit bă­trânul, răcorindu-și mâi­nile în­tr-un bulgăre de pământ smuls de sub un prun umbros.
Îi crește sufletul când se uită peste moșia Vlădăilor. "Ce fru­mos e câmpul lucrat, dealurile sunt cosite... Ei, da' să fi văzut tu cum era pe vremea mea și-a lui Gheorghe, frate-meu! N-aveai loc să treci pe aci de animale! Mi-e ciudă că nu mai îs în pute­re să mai pun și eu mâ­na...!”, zice nea Ioan cu ciudă, dar fără văi­căreală. Privește mulțumit în jur. Cei tineri nu se lasă. Toți cei din nea­mul Vlădăilor sunt oameni așezați, la casa lor, pros­peri, unii au ajuns domni mari la oraș, cu afaceri se­rioase. Dar toți, de la mic la mare, au rămas atașați de pogoanele acestea transmise din moși-stră­moși, de la Cuza încoace, pământul Vlădăilor. O nepoată de-a lui nea Ioan tocmai ce a cumpărat pă­mânt mult în zonă, nepotul pe care îl crește de mic are 100 de oi, fata lui are vaci multe, vreo 30. Nea Ioan știe sigur că lumea se va întoarce la pământ și că legămân­tul lui "tata mare, Gheorghe”, Vlădăul 'ăl bătrân, nu va fi lă­sat de izbeliște. "Lumea va pricepe valoarea pămân­tului. Dacă ai pământ și te zbați un pic, n-ai cum să nu te descurci, ascultă la mine!”.
La doi pași de casa cea veche a lui Din, e fântâna Vlădăilor. "Nu există apă mai bună ca asta de la Alu­niș. Ce loc bun au găsit Vlădăii! Pădurea în spate, pă­mânt rodnic, pajiști și livezi peste tot! Și apa asta, cea mai bună apă!”, spune nea Ioan, aplecându-se peste fântână. "Ia uite, se grijesc ăștia tineri de ea, dragii de ei, e curățată, e lacrimă!”. Soarbe cu poftă, în arșița amiezii de iulie, din apa aceasta pe care o laudă toată lumea în jurul Suslăneștiului. Tare dor îi fusese să mai vadă o dată moșia de la Aluniș! "Ascultă la mine, dorul ăsta numai apa rece din fântâna Vlă­dăilor îl putea stinge...”.

Foto: FLORENTIN POPA