Generații cu 10 la BAC

Ciprian Rus
Câteva firme prestigioase din domeniul consultanței și al relațiilor publice au decis, în ultima vreme, să impună printre pro­bele pentru interviul de angajare și un test re­levant de limba română.

Deși recrutau tineri cu licee considerate de prestigiu pe diplomele de absolvire, cu facultăți și masterate la activ, foarte mulți dintre cei angajați în ultimii ani dovediseră lacu­ne serioase la limba română. Nu mai puteai risca să lași pe nimeni să dea un comunicat de presă, să aibă un schimb de co­­respondență cu un client sau să dea un pro­dus final spre ti­par, de exemplu, fără să pui un om de încredere, cu bune cu­noș­tințe de lim­ba ro­mână, să mai arunce un ochi, se plân­geau co­ordonatori din cadrul acestor multina­țio­­na­le! Alte firme, tot din domenii ale comu­nicării, merg pe varianta taxării la sânge a CV-urilor și scrisorilor de intenție: ai greșeli fla­grante, ești eliminat automat, fără alte discuții și explicații.
Degringolada din învățământul primar și gimnazial, unde dascălii preferă să-și schimbe slujba cu orice altceva, decât să stea pe niște sa­larii de mizerie, dezinteresul generalizat în învățământul liceal, unde nu puțini profesori se gândesc mai degrabă la meditațiile în par­ti­cular, de după cursuri, decât să-și bată capul cu elevii adesea impertinenți și agresivi, mer­can­tilismul universitar ridicat la rang de vir­tute, unde intră cine vrea și absolvește cine plă­­teș­te taxele, au dus lucrurile la un nivel in­to­le­rabil pentru piața muncii. Firme care plă­tesc din greu impozite peste impozite la stat se tre­zesc în situația că trebuie să le plătească an­ga­jaților, din nou din bugetul propriu, cursuri în dis­cipline în care școala ar fi trebuit să îi for­me­ze îndeajuns de bine sau măcar - de bun simț - la nivelul calificativelor cu care se la­udă pe diplomele cu care vin la angajare!
E un bocet continuu de doi ani încoace, de când cu Bacalaureatul supravegheat video, față de procentul scăzut de promovare, fără ca nimeni să înțeleagă că raportările din trecut nu mai mințeau oricum pe nimeni, de multă vre­me, în economia reală, acolo unde tinerii cu așteptări și ambiții gonflate, în disperare de ca­uză, de un sistem învechit și incapabil, ajun­geau să dea cu capul de pragul de sus. Diplo­mele de licență nu mai erau oricum, de ani de zile, un criteriu de performanță pentru angaja­torii serioși. Mai erau, acesta este adevărul!, doar un pretext pentru universități, ca să pros­pere pe seama unor părinți crescuți cu patala­maua pe post de icoană, care doreau ca măcar copiii lor să facă o universitate. Au făcut-o, iată!, au absolvit-o numai cu 9 și 10, luaseră și la BAC un 9 și ceva sau un 10, au avut grijă su­praveghetorii de asta, și iată-i scriind "miau”, ca pisica, vorba aceea, și ratând slujbe frumoase, fără ca măcar să înțeleagă de ce... E dramatic: sunt copii a căror ignoranță și ale căror greșeli au fost validate, ba chiar cu 10, de un sistem incapabil să-și recunoască vina în proasta lor educare. De când cu blogurile și cu Facebook-ul, îi vezi pe acești tineri postând panseuri și comentarii peste tot. Sunt pline de greșeli flagrante aruncate, cu suficiență, în văzul tuturor. E inutil să le atragi atenția: le dărâmi întregul sistem de valori, sunt în stare să îți dea în cap cu diploma de BAC. Sunt ge­ne­rațiile de 10, de dinainte ca ministrul Daniel Funeriu să introducă supravegherea video la exa­mene...