"Romania: fara minerit murdar, fara politici murdare!"

Ion Longin Popescu
Cea mai influenta organizatie neguver­na­mentala din lume, Avaaz, cu sediul la New York, s-a alaturat luptei pentru salvarea Rosiei Montane! Sloganul lansat online se intitu­leaza "Romania: no dirty mine, no dirty po­litics" - Romania: fara minerit murdar, fara po­litici mur­dare.

Avaaz opereaza in 14 limbi si are peste 14 milioane de membri in toata lumea, fi­ind supranumita "Godzilla" ONG-urilor, temuta pretutindeni de politicieni si guverne. Dintre succesele impresionante ale ultimilor ani, amintim: oprirea proiectului de autostrada din Bolivia, care urma sa defriseze mari supra­fete din padurea amazoniana; re­nun­tarea la controversata lege prin care con­gresul ame­rican dorea sa controleze internetul si sa in­chi­da orice site ar fi dorit; deter­mi­narea Comisiei Europene sa inghete importul de cereale si alimente mo­dificate genetic in UE, pana cand studii inde­pendente vor demonstra ca nu sunt pericu­loa­se pentru om; re­nuntarea la proiectul de lege prin care Comisia Interna­tio­nala a Balenei per­mitea uciderea si comercializarea ba­le­nelor; etc. etc. Sirul succe­selor Avaaz te uimeste prin varietatea dome­nii­lor in care organizatia a luat po­zitie, in peste 200 de tari: conflicte, democratie, liber­ta­tea presei, protec­tia mediului, urgente, co­ruptie, drepturile omu­­lui. Cea mai potrivita de­finitie a organi­zatiei ame­ricane a dat-o presti­giosul ziar german "Suddeutsche Zeitung": "Avaaz este o comunitate trans­na­t­ionala, care este mai democratica si poate fi mai eficienta decat Natiunile Unite".

Rosia Montana un dezastru de mediu pentru Romania

Iata textul prin care Avaaz propune ro­ma­nilor sem­narea unei petitii adresate minis­tru­lui Mediului, Ro­vana Plumb: "Noul ministru al Mediului ia in consi­de­rare stoparea pro­iectului minier destructiv si toxic de la Rosia Montana, dar ezita inca. Un urias val al opozitiei publice fata de acest proiect mortal ar putea acum sa-l opreasca pentru totdea­una, dand startul unei operatii de limpezire a democratiei romanesti. Valoarea com­pa­niei canadiene Gabriel Resources a scazut drastic dupa ca­derea gu­vernului Ungu­rea­nu. Bosii companiei stiu ca dezapro­ba­rea pu­blicului fa­ta de politicile murdare care au apro­bat mi­na de aur de la Rosia Montana este in cres­tere, iar proiectul lor este in pe­ricol. Mi­nistrul Ro­vana Plumb a votat im­potriva aces­tui proiect in Par­lamentul Eu­ro­pean, iar primul ministru Victor Ponta a ame­nintat cu ceva timp in urma ca va bloca aceasta mina. Dar acum sunt la putere si se con­frunta cu pu­ternice lobby-uri, in favoa­rea aprobarii exploatarii, si nu­mai presiu­nea publica i-ar putea determina sa stopeze mina de la Rosia Montana. (...) Procesul de aprobare de pana acum a fost caracterizat de coruptie si cli­en­te­lism - o situatie care a pus Romania intr-o situatie jenanta in fata Eu­ro­pei. Iar si iar, curti de justitie corecte si meri­torii au res­pins aprobarile ilegale, obtinute de com­panie de la autoritati, iar si iar, gu­ver­nele au cedat presiunilor industriasilor si au impins proiectul minier spre fina­lizare. Bi­serica Or­todoxa Romana, Academia Ro­ma­na, un sir de comu­ni­tati si organizatii de mediu, cu totii s-au pronuntat impotriva pro­iectului minier. Cana­die­nilor si ame­ri­ca­nilor nu le pasa de poporul roman. Ei doresc sa utilizeze acelasi cocktail de cianuri ca la Ba­ia Mare. Mina de la Rosia Montana poate fi ur­ma­torul dezastru de mediu din Romania, daca n-o oprim acum. Dupa multi ani de lupta, cu noul gu­vern, aveam in sfarsit o sansa de a salva Rosia Mon­tana!"
Semnati petitia de care ministrul Rovana Plumb are nevoie pentru a opri proiectul minier si mineritul murdar pentru totdeauna. Urmati linkul: http://www. avaaz.org /en/petition/Dont_start_the_cyanide_mining_at_Rosia_Montana_in_Romania/?cl=1796135531&v=14139